Aplikacje web

Aplikacja WEB SoundScribe umożliwia automatyczną transkrypcję melodii z pliku audio. Wyodrębniona z wykorzystaniem algorytmu pYIN melodia jest konwertowana na MIDI oraz zapisywana w postaci symbolicznej.

Aplikacja stworzona jako część cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi. Aplikacja WebEsAC, która umożliwia archiwizację i wyszukiwanie utworów polskiej muzyki tradycyjnej zapisanych w symbolicznej notacji EsAC, została wyposażona w funkcjonalność m.in.  walidacji poprawności zapisu melodii, ekstrakcji  skali, konwersji linii melodycznej na sekwencję interwałów

REALIZACJA DLA

Soundscribe

PROJEKT

Funkcjonalny i graficzny

PLATFORMA

Windows / OS / Linux

DESIGNER

Ireneusz Bloch