/ aplikacje

MOBILE / DESKTOP / WEB
Projekty aplikacji

Projektowanie na urządzenia mobilne, aplikacji instalowanych na desktop oraz aplikacji webowych do obsługi systemów informatycznych.

Powstanie projektu aplikacji wymaga określenia celu aplikacji mobilnej. Istotne jest aby wiedzieć kto będzie odbiorcą rozwiązania informatycznego oraz z jakich urządzeń korzysta najczęściej. Jest to możliwe przez określenie odbiorców, stworzenia wymagań funkcjonalnych a następnie specyfikacji technicznej. Pozwala to na wybór pomiędzy aplikacją natywną a cross-platformową.